RSS
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Ενημέρωση και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

http://stop-bullying.sch.gr/


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υλοποιεί τις Πράξεις «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού» οι οποίες είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΣΒΕ) .

 

Σε εξειδίκευση των διαδικασιών που ορίζονται στην εγκύκλιο 6607/31-08-2015 σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Εφαρμογή Έκδοσης Κλειδαρίθμων Ερωτηματολογίων. Οι μαθητές – τριες λαμβάνουν έναν και μοναδικό κλειδάριθμο τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταγράψουν κάποιο περιστατικό που καλύπτει τις προϋποθέσεις, ώστε  να θεωρηθεί ενδοσχολική βία (συνεχής παρενόχληση από άλλα παιδιά, βίαιες συχνές συμπεριφορές με στόχο ένα άτομο κ.λ.π.) . Οι κλειδάριθμοι που σας δίνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά, αφού τους καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται πάνω στο σημείωμα και ακολουθήσετε από εκεί τις οδηγίες.
                                                                                          
                                                                                                                                                          Ο Διευθυντής του Σχολείου

Καλή σχολική χρονιά, γεμάτη προκλήσεις, χαρές και επιτυχίες.ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016

2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου 
  
 Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 π.μ. 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο με τους γονείς τους. 


 Καλή σχολική χρονιά!


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κάρυστος, 2/9/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Δ/ΝΣΗ  ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου, έχοντας υπόψη:
1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 
2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 
3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) 
 
(η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 
(Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
 
4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
 
5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, 
σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 
 
Α. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 
Β. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 
Γ. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
 
6.    Την από Φ.11.1/175/Γ1/116/8-2-2000 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, 
σύμφωνα με τα παρακάτω:
 
1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016, 
δηλαδή από 1-10-2015   
μέχρι  15-6-2016.
 
2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο,
άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι
Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
 
3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 
·         Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
·         Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.
 
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών 
προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν
 οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
 
4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή 
μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, 
από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα 
ασφαλιστικό φορέα.
 
6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί 
φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" 
και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. 
Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, 
με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". 
Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
 
7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
μέχρι την 14-9-2014, στις 14.00 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:
 
1.    Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 
            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στη διεύθυνση του Σχολείου.


                                Ο Διευθυντής  του σχολείου

         Παναγιώτης  Ελευθερίου
                                                              

Ντοκιμαντέρ: Επαγγελματικές ευκαιρίες στην Κάρυστο

Ντοκιμαντέρ: "Κάρυστος 1821"

Ο Πόλεμος των Γενεών (Ταινία)

O Mορμόλης (Ταινία }

Θεατρικές παραστάσεις